Tidigare remissvar och skrivelser

Här publicerar vi våra tidigare remissvar och skrivelser som pdf-filer (som öppnas i nytt fönster).

2022
2021
2020
2019
2018
2017


2022

2022-01-19 Remissvar över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län

2022-04-27 Remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)

2022-06-21 Remissvar förändringar i trafikavtal Stockholm västerort

2022-09-27 Enkätsvar Grundläggande betaltjänster

2022-10-03 Synpunkter på avtalsstruktur för specialistpsykiatrin

2022-10-05 Yttrande Spårväg Syd

2022-11-16 Enkätsvar RUFS

2022-12-20 Synpunkter på bokningssystem för vaccinationer

Till sidans topp


2021

Remissvar över Kollektivtrafikplan 2050 TN 2014-0777, 2021-09-30

Remissvar över God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6, 2021-09-11

Remissvar över Sjötrafikutredningen del 1 remissversion 2, 2021-09-07

Funktionsrätt Stockholms läns remissvar Region Stockholms hållbarhetsstrategi, 2021-07-08

Skrivelse till trafiknämnden, 2021-06-30
Debattartikel: Bruten samverkan med anledning av beslut om slopade tågvärdar, 2021-06-30

Remissvar Strategi för psykisk hälsa, välbefinnande samt motverkandet av psykisk ohälsa, 2021-06-17

Remissvar stärka delaktighet för personer med funktionsnedsättning RS 2021-0187, 2021-06-15

Remissvar inför Trafikförändringen i SL-trafiken 2021-2022, 2021-06-03

Remissvar Region Stockholms Folkhälsopolicy RS 2020-0535, 2021-05-26

Remissvar över Region Stockholms Folkbildningsstrategi (RS 2020-0827), 2021-04-29

Remissvar över Utredning om förenkling av Regelverk för patientavgifter (HSF 2021-0280), 2021-04-21

Remissvar över Region Stockholms Näringslivs- och tillväxtstrategi (RS 2020-0780), 2021-03-05

Till sidans topp


2020

Säkerställ behovet av sjukresor till riskgrupper, maj 2020

Skrivelse till färdtjänstnämnden april 2020

Säkerställ information och kommunikation när vård skjuts upp, 2020-04-07

Till sidans topp


2019

Remissvar över Region Stockholms Strategi för innovation RS 2019-0672

Till sidans topp


2018

2018-06-17: Pressmeddelande Digitalt utanförskap

2018-10-17 Skrivelse: Med anledning av förslag på förändring av riktlinjer för färdtjänsten

Till sidans topp


2017

2017-01-26: Synpunkter på utredningen Ordning och reda i välfärden (SOU 2016-78)

2017-05-04: HSO i Stockholms läns synpunkter till yttrande över Kommissionen för jämlik hälsas delbetänkande För en god och jämlik hälsa (SOU 20174)

2017-06-08: HSO i Stockholms läns synpunkter på Trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018 (T18)

2017-09-05: Patient- och brukarmedverkan i eHälsalyftet

2017-09-18: HSO i Stockholms läns synpunkter över God och nära vård (SOU 2017 53)

2017-10-02: HSO i Stockholms läns synpunkter över Kunskapsbaserad och jämlik vård

2017-10-11: HSO i Stockholms läns synpunkter över kommunalisering av hemsjukvården 171011

2017-11-17: Remissvar Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen

2017-12-05: HSO i Stockholms läns synpunkter över tillämpningsanvisningar till Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

2017-12-20: Remissvar Locum PTS riktlinjer för fysiskt tillgänglighet

Till sidans topp