Seminarier 2020

bg-ordf.jpg

Inplanerade seminarier och evenemang 2020 (fler möten tillkommer).
Mötestider för ordföranden och förtroendevalda hittar du på möten för förtroendevalda.

Datum Tid Möte Resumé
2020-01-23 16.00-17.30 Uppstartsmöte Järvaveckan
2020-02-24 16.30-19.30 Kick-off för tema Funktionsrättigheter! Rättigheter
2020-03-16 17.30-19.30 Teamträff för förtroendevalda Teamträff
2020-05-27 10.00-10.45 Rättighetsåret 2020 – rättighetsbärare och kunskap, webbinarium
2020-06-03 14.00-14.45 Nätverket Kollektivtrafik för alla, digitalt möte
2020-06-09 14.00-14.45 Nätverket Hälsa för alla, digitalt möte