Tidigare protokoll

Här publicerar vi tidigare protokoll från våra årsmöten och ordförandestämmor. Nya protokoll publiceras, efter att de har justerats: aktuella protokoll.

2022
2021
2020
2019
2018


2022

2022-03-14_Protokoll Ordförandestämma
2022-03-14_Protokollbilaga 1 Reservation §8
2022-05-16_Protokoll årsmöte
2022-10-03 Protokoll Ordförandestämma
2022-11-28 Protokoll Ordförandestämma

Till sidans topp

2021

2021-03-08 Protokoll Ordförandestämma
2021-03-08 Protokoll extra årsmöte
2021-05-17 Protokoll årsmöte
2021-09-20 Protokoll Ordförandestämma
2021-11-22 Protokoll Ordförandestämma

Till sidans topp

2020*

2020-03-09 Protokoll Ordförandestämma
2020-09-28 Protokoll årsmöte
2020-11-30 Protokoll ordförandestämma
*Årsmötet i maj flyttades till september, på grund av pandemin. Ordförandestämman som skulle hållits i september ställdes in.

Till sidans topp

2019

2019-01-21 Protokoll Ordförandestämma
2019-03-11 Protokoll Ordförandestämma
2019-05-13 Protokoll årsmöte
2019-09-30 Protokoll Ordförandestämma
2019-11-25 Protokoll Ordförandestämma

Till sidans topp

2018

2018-03-12 Protokoll extra årsmöte
2018-03-12 Protokoll Ordförandestämma
2018-05-14 Protokoll årsmöte
2018-10-01 Protokoll Ordförandestämma
2018-11-26 Protokoll Ordförandestämma

Till sidans topp