Protokoll och skrivelser

Protokoll

OBS! Eftersom vi till mesta delen arbetar hemifrån under pandeminedstängningen så kan det ta längre tid än vanligt att få protokollen justerade och publicerade här. Vi hoppas ni har förståelse för detta.

2021

2021-03-08 Protokoll Ordförandestämma
2021-03-08 Protokoll extra årsmöte
2021-05-17 Protokoll årsmöte

2020*

2020-03-09 Protokoll Ordförandestämma
2020-09-28 Protokoll årsmöte
2020-11-30 Protokoll ordförandestämma
*Årsmötet i maj flyttades till september, på grund av pandemin. Ordförandestämman som skulle hållits i september ställdes in.

2019

2019-01-21 Protokoll Ordförandestämma
2019-03-11 Protokoll Ordförandestämma
2019-05-13 Protokoll årsmöte
2019-09-30 Protokoll Ordförandestämma
2019-11-25 Protokoll Ordförandestämma

2018

2018-03-12 Protokoll extra årsmöte
2018-03-12 Protokoll Ordförandestämma
2018-05-14 Protokoll årsmöte
2018-10-01 Protokoll Ordförandestämma
2018-11-26 Protokoll Ordförandestämma

Skrivelser och remissvar

2021

Remissvar över Kollektivtrafikplan 2050 TN 2014-0777, 2021-09-30

Remissvar över God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6, 2021-09-11

Remissvar över Sjötrafikutredningen del 1 remissversion 2, 2021-09-07

Funktionsrätt Stockholms läns remissvar Region Stockholms hållbarhetsstrategi, 2021-07-08

Skrivelse till trafiknämnden, 2021-06-30
Debattartikel: Bruten samverkan med anledning av beslut om slopade tågvärdar, 2021-06-30

Remissvar stärka delaktighet för personer med funktionsnedsättning RS 2021-0187, 2021-06-15

Remissvar Strategi för psykisk hälsa, välbefinnande samt motverkandet av psykisk ohälsa, 2021-06-17

Remissvar Region Stockholms Folkhälsopolicy RS 2020-0535, 2021-05-26

Remissvar över Region Stockholms Folkbildningsstrategi (RS 2020-0827), 2021-04-29

Remissvar över Utredning om förenkling av Regelverk för patientavgifter (HSF 2021-0280), 2021-04-21

Remissvar över Region Stockholms Näringslivs- och tillväxtstrategi (RS 2020-0780), 2021-03-05

Tidigare år