Protokoll och skrivelser

Protokoll

2020

2020-03-09 Protokoll Ordförandestämma
2020-09-28_Protokoll årsmöte

2019

2019-01-21 Protokoll Ordförandestämma
2019-03-11 Protokoll Ordförandestämma
2019-05-13_Protokoll årsmöte
2019-09-30 Protokoll Ordförandestämma
2019-11-25 Protokoll Ordförandestämma

2018

2018-03-12 Protokoll extra årsmöte
2018-03-12 Protokoll Ordförandestämma
2018-05-14_Protokoll årsmöte
2018-10-01 Protokoll Ordförandestämma
2018-11-26 Protokoll Ordförandestämma

Skrivelser

Säkerställ behovet av sjukresor till riskgrupper, maj 2020

Skrivelse till färdtjänstnämnden april 2020

Säkerställ information och kommunikation när vård skjuts upp, 2020-04-07

Remissvar över Region Stockholms Strategi för innovation RS 2019-0672