Förfrågan från Stockholms Universitet

HSO har kontaktats av ansvarig för tillgänglighetsfrågorna på Stockholms Universitet. Förutom att göra akuta anpassningar håller ansvarig på att planera för ett större projekt där Universitetet kan ta ett helhetsgrepp med att ”riva hindren” så som det beskrivs i skriften ”Riktlinjer för tillgänglighet”. Arbetet är delvis ensamt och ansvarig kommer ofta i situationer där denne behöver diskutera lösningar med dem som verkligen är specialister, alltså brukarna av de olika lösningarna. HSO har lämnat kontaktuppgifter till samtliga medlemsföreningar så universitetets lokalansvarig direkt kan kontakta berörda föreningar. Exempel på frågeställningar: hur kan undervisningsmiljön för personer med nedsatt hörsel förbättras? Finns det möjlighet för studenten att få hörselhjälpmedel?

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!