HSO:s Årsmöte 15 maj

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda för beredning senast den 28 februari 2017. För att underlätta hanteringen ser vi gärna att föreningarna mailar in motionerna, e-post: info@funktionsrattstockholmslan.se eller helen.johansson@funktionsrattstockholmslan.se. Nomineringar till HSO:s styrelse senast 17 mars 2017.

HSO:s valberedning består av en sammankallande och två ledamöter:
Björn Boquist (Hjärnkraft): sammankallande, bjorn.boquist@telia.com
Kerstin Tärnholm (Strokeföreningen), kerstintarnholm@spray.se
Bengt Adamsson (Hjärt o Lungsjukas för), bengt.adamsson@sodertalje.se

Det går också bra att skicka nomineringarna till HSO:s kansli e-post: info@funktionsrattstockholmslan.se eller helen.johansson@funktionsrattstockholmslan.se.

Styrelsen 2016

Ordinarie styrelseledamöter väljs för en period av 2 år.
Annika Hässler, ordförande R ett år kvar
Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande SSDF i tur att avgå
Lennart Håwestam, 2:e vice ordförande RSMH i tur att avgå
Maj-Britt Lind, ord. ledamot FUB ett år kvar
Lars Rekke, ord. ledamot NjSG ett år kvar
Ewa-Maj Rasmusson Säter, ord. ledamot HOBS i tur att avgå
Britt-Marie Färm, ord. ledamot Mag o Tarm ett år kvar
Ersättare väljs för en tid av 1 år
Lars Åstrand AASL i tur att avgå
Lena Huss ÅSS i tur att avgå
Göran Nilsson HL i tur att avgå

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!