Personal

Vik. handläggare Marian Bergroth kommer fr.o.m. 1 februari att arbeta måndag-torsdag, 6 h/dag. Handläggare Dilani Sätterström Brante kommer under våren att arbeta fredagar, övrig tid är hon föräldraledig.