Personal

Vik. handläggare Marian Bergroth kommer fr.o.m. 1 februari att arbeta måndag-torsdag, 6 h/dag. Handläggare Dilani Sätterström Brante kommer under våren att arbeta fredagar, övrig tid är hon föräldraledig.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!