Ordförandebrev jan-feb 2017

Annika Hässler
HSO Stockholms läns ordförande Annika Hässler.

God fortsättning på det nya året!

Vi kan glädjande konstatera att våra kunskaper efterfrågas allt oftare på många olika nivåer och i många olika sammanhang inom SLL. Det betyder att vi gör ett bra jobb. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla duktiga representanter för HSO i Stockholms län! Det är viktigt att vi kan fortsätta att utveckla ett gott samarbete med landstinget i alla frågor som är av övergripande stor betydelse för våra medlemsföreningar. Men det betyder att vi måste bli ännu fler som kan föra vår gemensamma talan.

Nu har landstingets ledning förstått betydelsen av kunskap om funktionshindersfrågor och ökar antalet insiktsutbildningar under detta år. Det betyder att fler informatörer behövs, kanske kan Din förening bidra? Ökad kunskap bidrar till att vackra ord kan bli verkstad.

SLL har också, äntligen, beslutat om en ny samverkanspolicy – nu återstår ”bara” att ta fram tillämpningsanvisningar. I detta arbete deltar vi tillsammans med DHR samt SRF. Tillämpningsanvisningarna beräknas vara klara till hösten. Sedan återstår det gedigna arbetet med implementering i SLL:s samtliga verksamheter, ett riktigt Sisyfos-arbete.

Jag har haft anledning att besöka sjukvården ett antal gånger sedan årsskiftet vilket alltid är lika lärorikt. Tidsbeställning via nätet verkar intressant, men fungerade tyvärr inte. På mottagningen råder förvirring bland oss patienter då någon kommit till fel mottagning på fel tid. En vänlig receptionist hjälper vederbörande tillrätta. Patienter omhändertas och lämnar behandlingsrummen med en lapp i handen. Så även jag. Det visar sig vara en behandlingsföreskrift som jag med förstoringsglas kan läsa. Det framkommer att det är viktigt att läsa bipacksedeln på det läkemedel som ordinerats. Texten på denna är mikroskopisk och inte lätt att förstå. Ja, det finns förbättringspotential.

Så har vi den stora frågan om utflyttning av specialistvård och behandling från sjukhus till primärvård. Resurser och kompetens måste följa med. Det är ett stort tryck på sjukhusspecialister även från utomlänspatienter och nedskärning av sjukhuskliniker oroar. Välfungerande vårdkedjor måste etableras.

Det finns givetvis många fler områden som vi måste bevaka och arbeta med, detta var några exempel.

Jag ser fram emot att vi tillsammans fortsätter detta arbete!

Annika Hässler

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!