Senaste nytt i färdtjänsten

På senaste samverkansrådet med Trafikförvaltningen meddelade förvaltningen att de inte kommer att föreslå tak på antalet resor för de personer som beviljats rullstolstaxi, det vill säga de kommer att ha fritt antal resor. För personer som idag beviljats ”vanlig” färdtjänst föreslås en ökning från 198 resor/år till 240 resor/år + extra tilldelning till ”väsentliga” resor. HSO, SRF och DHR anser inte att utökningen är tillräcklig och har krävt ett extra samverkansråd för att diskutera frågan vidare. Förvaltningen har ännu inte svarat på vår begäran.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!