Ordförandebrev september 2019

Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler uppdaterar oss om månaden som kommer! Länkar hittar du under filmen.

Seminarier: nu har vi två tillfällen kvar av ”Vi revolutionerar digitaliseringen!”:
Del 5: hur följs lagen? Den 19 september, kl. 17.30-19.30 i ÅttiotvåAn.
Del 6: påverka politikerna! Den 17 oktober, kl. 17.30-19.30 i ÅttiotvåAn.
Anmälningssidan hittar du här!

Ordförandestämman är den 30 sept kl. 17.30-20.00. Skicka anmälan till e-post info@funktionsrattstockholmslan.se. Handlingar för du två veckor innan mötet.
Fler mötestider hittar du här!

Utvärdera Järvaveckan: Vi vill att Funktionsrätt Stockholms län och alla våra medlemsföreningar är superproffs på Järva till valåret 2022! Hjälp oss att utvärdera vad som var bra och dåligt, och kom gärna med förslag på förbättringar! Utvärdera Järvaveckan 2019 här!

Ordförandebrev sept-okt 2018

Annika Hässler
Annika Hässler på ordförandestämman 1 oktober.

Plötsligt händer det! Vi får allt oftare förfrågan om att delta och medverka i utvecklingen av landstingets olika verksamheter och projekt. Är vi redo för mer? Jag tror att det är mycket viktigt att vi blir flera som engagerar oss! Ta en stund och reflektera kring vem eller vilka i din förening som har möjlighet att delta i detta viktiga arbete, eller – om du själv är intresserad – hör av dig till någon av oss på Funktionsrätt Stockholms län!

I dagarna nominerar föreningarna personer till landstingets samverkansråd, det är viktigt att vi får många nomineringar så att fler är representerade. Tillsammans kan vi lära oss mer och sprida våra kunskaper.

Jag är glad över att så många deltog på ordförandestämman. På ordförandestämman lyftes barn- och ungdomsperspektivet, som inte får glömmas bort i det intressepolitiska arbetet.  Läs mer här!

Ordförandebrev maj-juni 2018

Annika monterar en roll-up

Till slut hände det! HSO i Stockholms län har bytt namn till Funktionsrätt Stockholms län! Ett nytt namn som förpliktar, målet är att skapa ett samhälle för alla. Tillgänglighet och delaktighet fysiskt, psykiskt och digitalt i alla delar av samhället utgör basen i allt vårt intressepolitiska arbete. Tack för förtroendet att fortsätta som ordförande, leda och förhoppningsvis inspirera till fortsatt arbete mot vårt gemensamma mål. Jag vill också passa på att hälsa både nya och gamla styrelseledamöter välkomna att delta!  Läs mer här!

Ordförandebrev april 2018

Annika Hässler
Annika Hässler

Ibland funderar jag på hur ofta funktionshindersperspektivet glöms bort. Det blir så uppenbart att det saknas insikt och förståelse för att det blir bättre för alla om det tas med på alla områden. Det handlar inte om ovilja utan om okunskap. Om landstinget beaktar vårt perspektiv från början blir allt så mycket lättare och så mycket billigare. I stället för att i efterhand göra speciallösningar kan all verksamhet och utveckling bli till glädje för alla, redan från start.

Läs mer här!

Ordförandebrev mars 2018

Annika Hässler
Annika Hässler

Äntligen går vi mot ljusare tider! De flesta föreningarna har nu haft sina årsmöten och har beslutat om verksamhetsplan. Även HSO Stockholms län har påbörjat årsmötessäsongen, och samtidigt tagit ett första steg mot ett namnbyte till ”Funktionsrätt Stockholms län”. Det första beslutet togs enhälligt på det extra årsmötet som hölls i samband med ordförandestämman. För ett par veckor sedan gick även kallelsen till ordinarie årsmöte ut och den 14 maj är det dags att se om beslutet spikas! Läs mer här!