Ordförandebrev september 2019

Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler uppdaterar oss om månaden som kommer! Länkar hittar du under filmen. Seminarier: nu har vi två tillfällen kvar av “Vi revolutionerar digitaliseringen!”: Del 5: hur följs lagen? Den 19 september, kl. 17.30-19.30 i ÅttiotvåAn. Del 6: påverka politikerna! Den 17 oktober, kl. 17.30-19.30 i ÅttiotvåAn. Anmälningssidan hittar du här! OrdförandestämmanFortsätt läsa “Ordförandebrev september 2019”

Ordförandebrev sept-okt 2018

Plötsligt händer det! Vi får allt oftare förfrågan om att delta och medverka i utvecklingen av landstingets olika verksamheter och projekt. Är vi redo för mer? Jag tror att det är mycket viktigt att vi blir flera som engagerar oss! Ta en stund och reflektera kring vem eller vilka i din förening som har möjlighetFortsätt läsa “Ordförandebrev sept-okt 2018”

Ordförandebrev maj-juni 2018

Till slut hände det! HSO i Stockholms län har bytt namn till Funktionsrätt Stockholms län! Ett nytt namn som förpliktar, målet är att skapa ett samhälle för alla. Tillgänglighet och delaktighet fysiskt, psykiskt och digitalt i alla delar av samhället utgör basen i allt vårt intressepolitiska arbete. Tack för förtroendet att fortsätta som ordförande, ledaFortsätt läsa “Ordförandebrev maj-juni 2018”

Ordförandebrev april 2018

Ibland funderar jag på hur ofta funktionshindersperspektivet glöms bort. Det blir så uppenbart att det saknas insikt och förståelse för att det blir bättre för alla om det tas med på alla områden. Det handlar inte om ovilja utan om okunskap. Om landstinget beaktar vårt perspektiv från början blir allt så mycket lättare och såFortsätt läsa “Ordförandebrev april 2018”

Ordförandebrev mars 2018

Äntligen går vi mot ljusare tider! De flesta föreningarna har nu haft sina årsmöten och har beslutat om verksamhetsplan. Även HSO Stockholms län har påbörjat årsmötessäsongen, och samtidigt tagit ett första steg mot ett namnbyte till ”Funktionsrätt Stockholms län”. Det första beslutet togs enhälligt på det extra årsmötet som hölls i samband med ordförandestämman. För ettFortsätt läsa “Ordförandebrev mars 2018”

Ordförandebrev nov-dec 2017

Det är inte lätt att sammanfatta året som gått på några rader. Först och främst vill jag börja med att tacka alla som på ett inspirerande sätt har bidragit till vårt intressepolitiska engagemang! Tillsammans med Er och vår strävsamma kanslipersonal har vi, under det gångna året, framgångsrikt kunnat driva och få genomslag i många gemensammaFortsätt läsa “Ordförandebrev nov-dec 2017”