Insiktsutbildning – vi behöver bli fler informatörer!

Insiktsutbildningarna arrangeras av SLL:s förvaltningar tillsammans med funktionshindersorganisationerna. Det finns ett utbildningskoncept med praktiska övningar som HSO har tagit fram. Med den ökade efterfrågan saknar HSO nu informatörer som kan medverka och representera HSO. Det är självklart mycket glädjande att vara efterfrågad, men vi behöver fler informatörer! Både Trafikförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har redan beslutat att genomföra flera utbildningar under året. Det finns även flera förvaltningar som står i startgroparna för att arrangera insiktsutbildningar för sin personal.

Är du, eller någon du känner, intresserad av att medverka och berätta om hur det är att ha ett dolt funktionshinder, hör av er till HSO:s kansli!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!