Personal

Handläggare Dilani Sätterström Brante är åter i tjänst på fredagar och började den 7 april. För att akut lösa HSO:s samordning och bemanning på SLL:s insiktsutbildningar har Britt Marie Olsson projektanställts under ett år som samordnare/utbildare på deltid fr.o.m. 2017-05-01.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!