Utbildning för utbildare 27 mars 2017

2017-03-27_annikaH
HSO:s ordförande Annika Hässler höll i seminariet i mars.

HSO bjöd in alla intresserade, och speciellt utbildare och informatörer, till en dialogkväll om arbetet i HSO:s utbildningsgrupp. Annika Hässler, samordnare i HSO:s utbildningsgrupp, inledde med att hälsa alla välkomna och presenterade därefter ett utkast till en folder. I foldern presenteras alla HSO:s föreningar kort och informationen har sammanställts från respektive förenings hemsida. Foldern kan delas ut till deltagarna på insiktsutbildningarna och till de som önskar och behöver mer information om våra medlemsföreningar, t.ex. beslutsfattare.

Deltagarna delades in i tre grupper som diskuterade hur man vill att den egna föreningen ska presenteras i foldern. Varje förening har 200 tecken till sitt förfogande, därtill 94 tecken till kontaktuppgifter. HSO kommer att skicka ut utkastet till foldern till samtliga medlemsföreningar. Då har man möjlighet att ändra på den föreslagna texten. Det kom också upp som önskemål att loggorna ska vara med i foldern.

Efter den nätverkande fikapausen presenterades symbolen ”Handen”. Den är ett förslag på gemensam symbol för HSO:s medlemsföreningar. Man kan använda den till att illustrera hur HSO jobbar för att skapa full delaktighet. Varje förening är också fri att använda Handen till att beskriva sin egen förening.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!