Personal: Dilani är tillbaka

Handläggare Dilani Sätterström Brante är tillbaka från sin föräldraledighet och Marian Bergroth, som vikarierat för henne, har avslutat sin anställning.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!