Seminarium: Stöd till arbete

170911-Seminarium-Stöd-till-arbete-038
Helena Haapala, FINSAM.

Måndagen den 11 september hölls terminens första arbetsmarknadsseminarium. Kvällens föreläsare var Helena Haapala från Samordningsförbundet i Stockholms stad, förkortat FINSAM.  Samordningsförbundet är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet. Det bildades 2016 och ägs av Stockholms stad, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundets vision är  att ha en välfungerande samverkansstruktur och att insatser inom Samordningsförbundet leder till ökad grad av egen försörjning och ett självständigt liv för de enskilda individerna. Samordningsförbundet ska komplettera ordinarie verksamheter och bidra till att skapa en struktur, så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över tid. Genom samordningsförbundet kan parterna gemensamt bygga mer strukturerade och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och skapa fler aktiviteter som ger målgruppen ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning.

På plats under kvällen fanns även Ewa-Maj Rasmusson Säter, från HSO:s styrelse och Arbetsmarknadsgrupp, för att presentera HSO:s nya informationsmaterial ”En hjälp på vägen till arbete”. Materialet är framtaget efter önskemål av HSO:s medlemsföreningar, för att vara en hjälp och en översikt av möjligheter till stöd för personer som söker jobb.

En mängd intressanta frågor och synpunkter kom upp under kvällen. HSO:s arbetsmarknadsgrupp kommer att arbeta vidare med att bland annat försöka utveckla ett samarbete med Samordningsförbundet i syfte att belysa behov av åtgärder på arbetsmarknaden för HSO:s målgrupper.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!