Nej, du har inte kommit fel!

nice-winter-day2.png

Hej och välkommen till HSO Stockholms läns nya hemsida! Den är mer mobilvänlig än den förra hemsidan och sökfunktionen fungerar bättre. Precis som förut kommer vi att lägga upp information om vår verksamhet i de olika samverkansråden, om våra seminarier med mera.

Strukturen är lite förändrad, alla nyheter ligger på förstasidan, men specifika råd går att hitta under ”verksamhet”. Under ”kontakt” finns utöver kontaktinformation även information om vilka som sitter i styrelsen, samverkansråden, samt uppgifter om kommunala HSO och FHR. Under “möten” finns information om våra nya och tidigare seminarier samt kalendarium för dem och för samverkansrådsmöten. Broschyrer, minnesanteckningar, protokoll och Aktuell info går att hitta under ”material”.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!