Kolla in funktionsrättsguiden!

funktionsrattsguiden
Illustration: Mattias Gordon

Funktionsrätt Sveriges projekt “Från snack till verkstad” har nyligen invigt sin nya, webbaserade funktionsrättsguide. Guiden är tänkt som ett stöd för enskilda personer med funktionsnedsättning som vill anmäla eller överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter. Här finns information om vilka rättigheter du har, vart du kan vända dig för att överklaga, och hur en överklagan går till.

Läs mer på guide.funktionsrattskonventionen.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!