Ordförandebrev jan-feb 2018

Annika Hässler
Annika Hässler, ordförande HSO Stockholms län

God fortsättning på det nya året, valåret 2018!

Det är med stor glädje jag hälsar vår nya verksamhetschef Sanna Frost välkommen till HSO i Stockholms län! Det är ju ett spännande uppdrag som väntar, och vi har redan börjat planera årets aktiviteter – så håll utkik här på vår nya hemsida! Det går utmärkt att prenumerera på nyheterna på hemsidan. Detta gör att du kan hålla sig uppdaterad om vad som är på gång i HSO Stockholms län. Vår personal arbetar för högtryck för att bevaka, beskriva och förmedla det som berör, och förhoppningsvis intresserar, våra föreningar.

Nyligen deltog jag i en konferens om Framtidens Primärvård. Det är ju den som ska utgöra basen i all sjukvård. Om detta finns mer information att läsa i Nergårdhs och Stiernstedts utredningar. Dock är primärvårdens aktörer bekymrade och trötta och delvis uppgivna, då resurser fortfarande inte omfördelats till primärvården. Vi måste bevaka att så sker och också att primärvården tillåts att profilera/specialisera sig i inom vissa områden och bli tillgänglig för alla. Detta är ett tydligt önskemål från flera föreningar.

Vi ska också fortsättningsvis verka för att landstingets beslutsfattare, vårdgivare, utbildare och alla anställda ökar sina – ibland obefintliga – kunskaper om funktionsvariationer. Detta betyder att vi fortsätter vårt arbete för ett samhälle för alla. I många fall sker detta i samarbete med andra funktionshinderorganisationer.

Landstinget måste bli en bättre arbetsgivare. Tyvärr finns exempel på motsatsen. Primärvårdspersonal orkar inte, NKS-personalen är i uppror och administrationen flyttar till lokaler som inte är tillgängliga för alla.

Det finns mycket att arbeta för. Så vässa argumenten och tänk till, arbetsåret har just börjat! Väl mött!

Annika Hässler, ordförande HSO Stockholms län

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!