Glöm inte att söka sommarjobb!

Ungdomar i arbetskläderIdag, den 23:e februari, öppnar landstingets ansökningsperiod för sommarjobb! Här kan ungdomar i åldern 16-18 år, som är bosatta i Stockholms län, ansöka om jobb under sommaren. Ungdomar med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp. Läs mer och anmäl dig på landstingets hemsida: www.sll.se/sommarjobb

Även Stockholms stad erbjuder sommarjobb för unga. Här är ansökan öppen för ungdomar mellan 16 och 19 år, och ungdomar med funktionsnedsättning kan ansöka om förtur. För att få söka måste du bo i Stockholms kommun.

Läs mer på kommunens hemsida www.stockholm.se/Arbete/Sommarjobb-for-unga eller anmäl dig direkt: tjanster.stockholm.se/feriejobbansokan