Nationella e-hälsodagen 2018

Personer minglar framför en stor skylt med texten Nationella eHälsodagen

Den 21 februari deltog Britt-Marie Olsson och Dilani Sätterström Brante från HSO:s kansli vid Nationella e-hälsodagen. Det var tionde gången som denna dag av inspiration och kunskap inom området e-hälsodagen anordnades och i år låg fokus på ”Vision e-hälsa 2025”. I ”Vision e-hälsa 2025” är målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Dagen inleddes av socialminister Annika Strandhäll som poängterade vikten av e-hälsa och digitalisering som ett verktyg för att skapa bättre hälsa och ökad delaktighet. Representanter från SKL, eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Inera diskuterade viktiga steg i visionsarbetet, samt presenterade goda exempel och förutsättningar för att nå visionen. Bland övriga talare märktes bland annat Ain Aaviksoo, Estlands generalsekreterare för e-tjänster och innovation, som gav en internationell utblick. Även forskaren och entreprenören Ashkan Fardost, nominerad till utmärkelsen Årets talare, bjöd på en spaning över hur teknologi och digitalisering påverkar samhällen, verksamheter och mänskligt beteende.

Läs mer om Nationella e-hälsodagen på regeringens hemsida:
www.regeringen.se/artiklar/2018/02/digitaliseringens-mojligheter-inom-vard-och-omsorg-fokus-pa-nationella-e-halsodagen/

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!