Hur fungerar det nya klagomålssystemet?

Ordförandeklubba och stetoskop vid lagbok

Den 1 januari infördes ett nytt system för att hantera klagomål inom hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att patienter i första hand ska vända sig till vårdgivaren och att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska arbeta med färre anmälningar och mer tillsyn. Patientnämnderna har fått ökade resurser för att kunna vägleda och stötta patienterna.

HSO har bjudit in Camilla Heise Löwgren från Patientnämnden Stockholm för att förklara hur systemet fungerar i praktiken. Vad finns det för möjligheter men även risker? Hur ska det nya systemet bidra till en bättre och säkrare vård för både patienter och vårdgivare?

Tid och plats

Torsdagen den 22 mars, kl. 17.30-19.30
ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82A
Anmäl dig här! (senast 19 mars)

Behöver du tolk eller ledsagare får du, som vanligt, ordna det själv.
Fotografering av seminariet kommer att ske för publicering på hemsidan.
Servering av kaffe, te och frukt i pausen. Anmälan senast 2018-03-19.
Kontaktperson: Karin Aronsson, HSO, karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!