Utbildningsgruppens nya verktyg

Utbildningsgruppens verktyg till medlemsföreningarna

Region Stockholm har ändrat anvisningarna och förutsättningarna för bidragsansökan 2021 genom att inte ge bidrag för utbildning annat än till Regionens anställda. Detta berör såväl Funktionsrätt Stockholms län som dess medlemsföreningar. Många medlemsföreningar har ägnat det intressepolitiska arbetet åt att informera och utbilda personer externt inom Regionen, för att förmedla kunskap om olika funktionsnedsättningar och diagnoser samt om universell utformning och social hållbarhet.

Fortsätt läsa ”Utbildningsgruppens verktyg till medlemsföreningarna”
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

FKB-info i Trafikverkets resursgrupp!

Trafikverket är intresserade av FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning. På det senaste mötet blev Funktionsrätt Stockholms län inbjudna att presentera FKB, som verktyg till Trafikverkets Resursguppsmöte i januari. Vi vill att detta verktyg ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början, så vi samskapa ett samhälle tillgängligt för alla.

Fortsätt läsa ”FKB-info i Trafikverkets resursgrupp!”