Utbildningsgruppens nya verktyg

Utbildningsgruppens verktyg till medlemsföreningarna

Region Stockholm har ändrat anvisningarna och förutsättningarna för bidragsansökan 2021 genom att inte ge bidrag för utbildning annat än till Regionens anställda. Detta berör såväl Funktionsrätt Stockholms län som dess medlemsföreningar. Många medlemsföreningar har ägnat det intressepolitiska arbetet åt att informera och utbilda personer externt inom Regionen, för att förmedla kunskap om olika funktionsnedsättningar och diagnoser samt om universell utformning och social hållbarhet.

Fortsätt läsa ”Utbildningsgruppens verktyg till medlemsföreningarna”
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

FKB-info i Trafikverkets resursgrupp!

Trafikverket är intresserade av FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning. På det senaste mötet blev Funktionsrätt Stockholms län inbjudna att presentera FKB, som verktyg till Trafikverkets Resursguppsmöte i januari. Vi vill att detta verktyg ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början, så vi samskapa ett samhälle tillgängligt för alla.

Fortsätt läsa ”FKB-info i Trafikverkets resursgrupp!”

Getingmidjans avstängning under sommaren

Järnvägsspår

Getingmidjan är järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Det är en sträcka på 2 km. Den ska nu moderniseras och bytas ut, för att järnvägen ska bli som ny. Bland annat förstärks broarnas grundläggning, brobanor byts ut och betongkonstruktioner i tunnlarna repareras. Det i sin tur innebär stora utmaningar för resenärer.

Upprustningen av Getingmidjan sker under somrarna 2018-2020, vilket innebär att sträckan stängs av under åtta veckor även i år. I år sker avstängningen från den 24 juni till och med den 18 augusti. Läs mer här!