Event med Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet

Två välmanikyrerade fingrar på ett papper med punktskriftDen 20 mars deltog HSO:s kansli på ett event arrangerat av Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. Tillgänglighet för personer med olika former av funktionsnedsättning sträcker sig över hela samhället och över alla sociala områden. Tillgängligheten behöver fungera i flera steg för att vara både tillgänglig och användbar. Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet arbetar tillsammans med sina uppdragsgivare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Bland kunderna finns bland annat företag, kommuner, landsting och myndigheter. Fokus ligger i att arbeta med tillgänglighetsfrågor på alla plan. Läs mer på svensktillganglighet.se

Svensk Tillgänglighets styrelse
Svensk Tillgänglighets styrelse, från vänster Susanne Barkvik, Per Skedung, Ylva Bjelle, Zdenka Sramkova, Lisa Gustafsson och i datorn Christin Jönsson.
2018-03-20_Ola Linder.jpg
Ola Linder, Lagen som verktyg

Under kvällen föreläste Ola Linder, jurist från Lagen som verktyg, om Diskrimineringslagens utökade krav på tillgänglighet, som träder i kraft den första maj 2018. Ola talade även om begreppen ”skälig anpassning” och ”att hamna i jämförbar ställning” enligt Diskrimineringslagen §1:4 punkt 3.

Läs mer på lagensomverktyg.se och på
www.do.se

Sist men inte minst gav Carin Björses, från SG Access, en spännande introduktion till punktskrift (även kallad brailleskrift). Punktskriften har 64 tecken och en bokstav formas som en eller flera upphöjda punkter inom ett begränsat utrymme, kallat en punktskriftscell. Läs mer om SG Access på deras hemsida sgaccess.com och om punktskrift på srf.nu! HSO i Stockholms län tackar för en intressant och inspirerande eftermiddag!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!