Ordförandebrev mars 2018

Annika Hässler
Annika Hässler

Äntligen går vi mot ljusare tider! De flesta föreningarna har nu haft sina årsmöten och har beslutat om verksamhetsplan. Även HSO Stockholms län har påbörjat årsmötessäsongen, och samtidigt tagit ett första steg mot ett namnbyte till ”Funktionsrätt Stockholms län”. Det första beslutet togs enhälligt på det extra årsmötet som hölls i samband med ordförandestämman. För ett par veckor sedan gick även kallelsen till ordinarie årsmöte ut och den 14 maj är det dags att se om beslutet spikas!

Vi är också igång med intensiva förberedelser inför landstingsvalet i september. Vi planerar att bjuda in landstingspolitiker till en aktivitet i slutet av maj, så håll utkik efter programmet, som kommer att presenteras inom kort. För att stärka samarbetet medlemsföreningarna emellan – och presentera oss på HSO för nykomlingar i föreningarna – så bjuder vi även in till vårmingel nu i april. Vi bjuder på buffé och en trevlig, inspirerande kväll!

Veckan före midsommar deltar vi under Järvaveckan. Alla våra föreningar kommer att bjudas in att medverka i vårt utställningstält och vi hoppas att så många som möjligt vill ta tillfället i akt! Inbjudan och mer information kommer efter påsk. I samband med Järvaveckan arrangerar vi även en paneldiskussion med temat ”E-hälsa för alla?”. Läs mer om Järvaveckan på http://jarvaveckan.se/.

Vi fortsätter att arbeta för att tillgänglighet för alla alltid ska beaktas – det är mångfald!

Annika Hässler, ordförande HSO Stockholms län

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!