Stockholms dövas förening 150 år!

Joakim och Kristina
Joakim Hagelin Adeby, ordförande SDF och Kristina Törnblom, HSO:s styrelse.

Den 4 maj var HSO i Stockholms län inbjudna till Stockholms dövas förening, SDF, med anledning av deras 150-årsfirande. Dagen bjöd på ett jubileumsarrangemang i form av ett förmiddagssymposium med ämnen kring teckenspråkets betydelse samt en kort tillbakablick över SDF:s historia.

SDF bildades på Manillaskolan den 3 maj 1868 och är Sveriges första dövförening och Sveriges äldsta funktionshindersförening. Föreningen är Sveriges största dövförening med cirka 1100 medlemmar. Svenskt teckenspråk erkändes av riksdagen 1981 som dövas språk och likställdes som de nationella minoritetsspråk 2009 genom Språklagen.

SDF:s ordförande Joakim Hagelin Adeby inledde dagen med ett välkomsttal, följd av ett inledningstal utav Ella Bohlin, Barn- och äldrelandstingsråd (KD). Därefter höll Johanna Mesch från Stockholms universitet och Institutionen för lingvistik en kortare presentation om teckenspråkets utveckling. Vidare talade Sebastian Embacher från Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen en föreläsning om samhällets ansvar för teckenspråkiga. Slutligen presenterade Joakin Hagelin Adeby SDF:s historia och föreningens arbete och insatser. Dagen avslutades med ett trevligt mingel där inbjudna gäster gavs möjlighet att hålla tal samt att överräcka en gåva.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!