Utbildning i tillgänglighet

Zdenka Sramkova
Zdenka Sramkova, certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

Den 17-19 april deltog HSO:s handläggare Dilani Sätterström Brante i Addaccess utbildning ”lagkraven kring tillgänglighet”. Lagstiftningen kring tillgänglighet ses ibland som otydlig och därför är det viktigt att veta hur man ska tolka den och förstå Plan- och bygglagens uppbyggnad. För att kunna förstå och använda de olika kraven på rätt sätt i olika planeringssituationer måste man också veta varför kraven är utformade som de är.

Utbildningen knöt genom exempel ihop lagstiftningskrav och miljöutformning med de olika behov personer med funktionsnedsättning kan ha, samt informerade om den rättsliga regleringen kring tillgänglighet. Utbildningen riktade sig i första hand till bygglovshandläggare, arkitekter, med flera, men innehöll en mängd nyttig kunskap som HSO kan tillämpa vid granskning och projektering av byggnationer i samverkan med bland annat Locum. Utbildningen erbjöd även en praktisk del med möjlighet att prova på förflyttning med rullstol med fingerad optik. Föreläsare under utbildningen var Zdenka Sramkova, certifierad sakkunnig i tillgänglighet, samt jurist Filip Simek.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!