Insiktsutbildning för Locum

Flera personer i rullstol åker på rad genom en lång korridor
Locums personal fick prova att ta sig fram i rullstol.

Den 7 maj deltog HSO tillsammans med SRF och DHR på Locums Tillgänglighetsdag. Dagen riktade sig bland annat till Locums projektledare och byggnadsingenjörer för att öka kunskapen om lagkraven i tillgänglighet och vilka krav som kan ställas på arkitekter vid projektering och byggnation. Vi var inbjudna för att informera om hur det är att leva med en funktionsnedsättning och för att genomföra en praktisk del med simulerade övningar. Tanken med simulerade övningar är att öka insikt och förståelse för vilka utmaningar en person med funktionsnedsättning dagligen ställs inför. Tillgänglighetsdagen hölls på Sabbatsbergs sjukhus och de simulerade övningarna ägde rum i och kring sjukhuset, bland annat på den starkt trafikerade Dalagatan. HSO i Stockholms län tackar Anna Bergqvist, specialist i tillgänglighet på Locum, för möjligheten att bidra med kunskap under dagen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!