Tips: Funktionsrätt Sveriges partianalys

Blå cirkel med Funktionsrätt Sveriges valmotto: Valet 2018 handlar om funktionsrätt! Det är en fråga om jämlikhet - en ödesfråga för oss alla.

Vi vill tipsa om att Funktionsrätt Sverige inför valet har gjort en analys av partiernas arbete med funktionsrätt. Som grund till sin analys har de genomfört en enkätundersökning bland partierna. Analysen tillsammans med Funktionsrätt Sveriges aktuella valfrågor hittar du på deras hemsida:

funktionsratt.se/valet-2018

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!