Hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

En bucklig skylt med texten akutmottagning vuxen. I bakgrunden St Görans sjukhus.

Så vill landstinget utveckla den, men hur vill du att den ska utvecklas?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda utvecklingen av hälso- och sjukvård i Stockholms län fram till 2040. Utredningen är just nu i det inledande skedet och en slutrapport ska presenteras i april 2019. I utredningsdirektivet står bland annat att patientens ställning i vården ska stärkas. 

Funktionsrätt Stockholms län har bjudit in utredaren Yvonne Lettermark för att berätta om arbetet med utredningen. Därefter bjuder vi in medlemsorganisationerna till en diskussion om vården och framtiden. Kom och diskutera era visioner!

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Måndagen den 24 september, kl. 17.30-19.30

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!