Så ska Stockholms län bli tillgängligt för alla!

Två barrträd framför ett grönt fält med gröna kullar i bakgrunden.

RUFS 2050 är den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, men hur har funktionshinderperspektivet beaktats i RUFS 2050? Finns tillgängligheten med i framtidens Stockholms län? 

Kan forskningsprojektet ”Gröna allmänningar – En stadsnatur för alla” bidra till att fler kommer ut i naturen och kan njuta av Stockholms allmänningar? Funktionsrätt Stockholms län har bjudit in Matilda Rehn, Regionplanerare på RUFS 2050, Max Johansson doktorand i naturgeografi, samt Anders Andrae, som anordnar tillgänglighetsanpassade turer i naturen för olika målgrupper.

Kom och upptäck vilka möjligheter som finns för att vara delaktig i ett nytt Stockholms län!

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Torsdagen den 20 september, kl. 17.30 -19.30
Anmäl dig senast den 17 september

Behöver du tolk eller ledsagare får du, som vanligt, ordna det själv.
Fotografering av seminariet kommer att ske för publicering på hemsidan.
Servering av frukt i pausen.

Kontakt: Berit Hagström, Funktionsrätt Stockholms län.