Så ska Stockholms län bli tillgängligt för alla!

Två barrträd framför ett grönt fält med gröna kullar i bakgrunden.

RUFS 2050 är den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, men hur har funktionshinderperspektivet beaktats i RUFS 2050? Finns tillgängligheten med i framtidens Stockholms län? 

Kan forskningsprojektet ”Gröna allmänningar – En stadsnatur för alla” bidra till att fler kommer ut i naturen och kan njuta av Stockholms allmänningar? Funktionsrätt Stockholms län har bjudit in Matilda Rehn, Regionplanerare på RUFS 2050, Max Johansson doktorand i naturgeografi, samt Anders Andrae, som anordnar tillgänglighetsanpassade turer i naturen för olika målgrupper.

Kom och upptäck vilka möjligheter som finns för att vara delaktig i ett nytt Stockholms län!

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Torsdagen den 20 september, kl. 17.30 -19.30

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!