Hjulruset 2018

Snabbt rullande rullstol

Den 24 september anordnar Sodexo Hjälpmedelsservice ett rullstols- och rollatorlopp. Du väljer själv tempo och distanserna är 1,4 km eller 2,8 km. Loppet är en satsning Sodexo gör för att uppmärksamma Nationella Hjälpmedelsdagen 23 september.

Läs mer och anmäl dig på Sodexos hemsida eller via telefon 08 5788 5200.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!