Nominera till Bemötandepriset

Vi vill tipsa om att det nu går att nominera till Bemötandepriset 2018! Priset belönar initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till landstingets olika verksamheter. 

Tävlingen är öppen för landstingsdrivna eller privata verksamheter som finansieras av Stockholms läns landsting, såsom hälso- och sjukvård, trafik och färdtjänst. Alla är välkomna att nominera.

Priset består av ett diplom, en minnesgåva och en penningsumma på 100 000 kronor. Nominera senast den 10 oktober. Läs mer och nominera på landstingets hemsida.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!