Digitalisering och samverkan med Inera

Terminens första samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 27 augusti. Temat för dagen var digitalisering och samverkan och dagens gäster var Jan Olov Strandberg, Lars Hult och Eva Lindholm som informerade om Ineras arbete. Sedan SLL Invånartjänster övergick till Inera vid årsskiftet har ett omfattande strategiskt arbete med samarbete och samverkansformer pågått. I arbetet med de digitala plattformarna och tillgänglighetsarbetet kring dessa vill Inera nu samverka med funktionshindersrörelsen för att skapa digitala möjligheter för så många som möjligt. Sedan maj 2018 pågår en tillgänglighetsutredning som ska ge förslag på hur Inera på bästa sätt kan arbeta med tillgänglighet i samtliga tjänster. Fokus ligger på det nya webbtillgänglighetsdirektivet som börjar gälla den 23 september.

Under övriga frågor lyfte Funktionsrätt Stockholms län:

  • Implementering: Organisationerna påpekar vikten av att implementering ingår som en del i projekt för att utveckla och förbättra verksamheten. Annika Hässler kommer vid ett kommande sammanträde att presentera ett projekt som heter ”Från för till med patienten”. Det kom också upp ett förslag om att bjuda in ordförande i Karolinska Universitetssjukhusets patient- och närståenderåd, Angelica Frithiof, till ett sammanträde under hösten eller våren.
  • Insiktsutbildning: Organisationerna föreslår att samtliga politiker i samverkansrådet ska gå en insiktsutbildning, cirka en halv dag.

Nästa samverkansråd äger rum den 24 september och är det sista rådet för mandatperioden. Samverkansråden återupptas i januari 2019.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!