Lokalbokningar öppnade för våren!

Nu är bokningen för vårterminen öppnad! Passa på att boka in viktiga möten nu, tiderna försvinner snabbt! Vi har ändrat lite i vår bokningsrutin, med förhoppningen att fler av medlemsföreningarna ska ha möjlighet att dra nytta av de tillgängliga och centralt placerade samlingslokalerna. Läs mer om lokalerna här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!