Webbtillgänglighetsdirektivet som verktyg

Susanna Laurin
Susanna Laurin, Funka, berättade om tillgänglighetsdirektivet.

Den 4 oktober var det dags för det första av Funktionsrätt Stockholms läns två informationsmöten om det nya webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 september. Susanna Laurin, vd och tillgänglighetsexpert på Funka, var inbjuden för att berätta om EU-direktivet, vilka som omfattas och hur klagomål ska hanteras.

Lagen gäller som sagt från den 23 september, men Sverige ligger lite efter med en nationell version. Länderna kan göra små ändringar och i Sveriges fall har det föreslagits en del skärpningar av direktivet. Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar offentlig sektor, statliga och kommunala bolag, samt skattefinansierade aktörer som utför samhällstjänster. Undantag är tv-bolag, som har egna regelverk, och ideella organisationer. Det finns ett förslag att den svenska versionen ska omfatta även privata aktörer om de bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad inom sektorerna skola och utbildning, hälso- och sjukvård, tandvård, LSS, personlig assistans och socialtjänstlagen.

Med ett namn som Webbtillgänglighetsdirektivet kan det låta som att bara hemsidor omfattas, men direktivet gäller även för intranät, extranät, dokument och appar. Flera undantag finns dock, och det finns många olika tidsgränser för när olika förändringar måste vara genomförda. Ett undantag i EU-direktivet, som det finns förslag på att den svenska lagstiftningen ändå ska inkludera, är tredjepartstjänster, till exempel sociala medier.

Det är ännu inte bestämt vilken myndighet som kommer att stå för tillsyn, men kontrollen kommer att ska via en central tillsynsmyndighet, tillgänglighetsutlåtanden och klagomålshantering. Tillgänglighetsutlåtanden blir som en självdeklaration, där respektive organisation beskriver vad som inte är tillgängligt och varför, samt vilka alternativa format som erbjuds istället för de otillgängliga formaten. Det ska alltid finnas en möjlighet att klaga och få svar inom rimlig tid. Ärendet blir en offentlig handling och kan leda till böter.

Vårt andra och sista möte om webbtillgänglighetsdirektivet blir den 11 oktober och då handlar det om hur vi gör vår egen digitala kommunikation tillgänglig.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!