Ordförandestämman 1 oktober

Lill Hultman
Lill Hultman presenterade sin avhandling.

Oktober månad inledde vi med höstens första ordförandestämma! På plats var bland annat Lill Hultman, som presenterade sin avhandling med den långa titeln ”Lev livet! Ungdomars erfarenhet av att leva med personlig assistans och socialarbetares erfarenheter av att hantera LSS-bedömningar ur ett barnperspektiv”. Avhandlingen skapade mycket intresse och Lill fick många frågor och kommentarer.

Lills presentation följdes av en viktig punkt på dagordningen, nämligen målen för Funktionsrätt Stockholms läns intressepolitiska arbete 2019. Verksamhetschef Sanna Frost gick igenom det underlag som styrelsen och kansliet tagit fram, varpå diskussioner följde och många nya synpunkter kom upp. Beslutet blev att godkänna det förslag som skickats ut. 

Annika Hässler
Annika Hässler var mötesordförande.

Ett annat förslag som stämman godkände var att Funktionsrätt Stockholms län, på Järvaveckan 2019, ska stå för kostnaden för ett tält som medlemsföreningarna får använda utan kostnad. Förutom chansen att informera om föreningen och nå ut till nya medlemmar så finns det goda möjligheter att få en pratstund med de politiker som finns på plats. Järvaveckan 2019 är preliminärt inbokad 12-16 juni, kl. 15.00–21.00, och denna gång finns det gott om tid att planera bemanning, material och dylikt. Vi hoppas att vi blir ännu fler i tältet 2019!

Den sista stora punkten på dagordningen var rambudgeten, som presenterades av vår ekonomiansvariga, Sophie Weström. Särskilt nyheten att en del pengar budgeterats för förbättringar av lokalerna mottogs med glädje, och till och med ett litet hurrarop.

Efter att budgeten fastställts var det bara några korta rapporter kvar innan ordförande Annika Hässler förklarade mötet avslutat för den här gången. Nästa ordförandestämma hålls den 26 november: håll utkik efter handlingarna två veckor innan och glöm inte att meddela oss om eventuella adressändringar!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!