Ordförandebrev sept-okt 2018

Annika Hässler
Annika Hässler på ordförandestämman 1 oktober.

Plötsligt händer det! Vi får allt oftare förfrågan om att delta och medverka i utvecklingen av landstingets olika verksamheter och projekt. Är vi redo för mer? Jag tror att det är mycket viktigt att vi blir flera som engagerar oss! Ta en stund och reflektera kring vem eller vilka i din förening som har möjlighet att delta i detta viktiga arbete, eller – om du själv är intresserad – hör av dig till någon av oss på Funktionsrätt Stockholms län!

I dagarna nominerar föreningarna personer till landstingets samverkansråd, det är viktigt att vi får många nomineringar så att fler är representerade. Tillsammans kan vi lära oss mer och sprida våra kunskaper.

Jag är glad över att så många deltog på ordförandestämman. På ordförandestämman lyftes barn- och ungdomsperspektivet, som inte får glömmas bort i det intressepolitiska arbetet. 

Funktionsrätt Stockholms län arbetar för ett samhälle för alla. Det betyder:

  • Hälso- och sjukvård för alla på lika villkor.
  • Kollektivtrafik som fungerar för alla
  • Möjlighet för alla att delta i kulturliv och utöva kultur
  • E-hälsa på lika villkor
  • Arbetsmarknad där alla får plats

Dessa områden ingår i vårt fempunktsprogram, som presenterades på Järvaveckan. Med stöd av vårt kansli fortsätter arbetet för att uppnå dessa mål. Min förhoppning är att vi blir fler som inspireras. Tillsammans blir vi starkare!
Ha det nu gott i höstsolen och njut av naturens vackra färger!

Annika Hässler
Ordförande, Funktionsrätt Stockholms län

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!