Inför Ordförandestämman 9 mars

Ordförandeklubba på ett block med noteringen 2020

Nu har kallelsen till decenniets första ordförandestämma gått ut! Kallelsen går ut till medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare, samt till styrelsen, valberedningen och revisorerna. Om du inte har fått kallelsen, hör av dig till oss så snart som möjligt!

Stämman hålls måndagen den 9 mars klockan 17.30 – 20.00, med fika från kl. 17.00

OBS! Anmäl dig (och eventuell specialkost) till kansliet: info@funktionsrattstockholmslan.se

Nytt från ordförandestämman!

Anita Örum
Anita Örum, Funktionsrätt Stockholms läns styrelse. I bakgrunden skymtar några av stämmans andra deltagare.

Den 30 september var det åter dags för ordförandestämma i ÅttiotvåAn. Efter att ordförande Annika Hässler öppnat mötet lämnades ordet över till Sofia Ernestam, verksamhetschef på Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Sofia berättade om specialistcentrums arbete med specialiserad öppenvård för diabetes, Parkinson och MS, reumatologi och övervikt. Läs mer här!