Ordförandeklubba

Asynkrona möten

Funktionsrätt Stockholms län använder mötesformen asynkront möte för vårt årsmöte 2021. Ett asynkront möte är ett möte som pågår ”icke samtidigt”. Motsatsen är ett synkront möte, som sker i realtid och där alla närvarar samtidigt; vi diskuterar och argumenterar samtidigt. Vi påverkas också av varandra, av stämningen i lokalen, och då ställs krav på deltagarna att argumentera utan betänketid. Visst är det härligt med synkrona möten då vi ses i ÅttiotvåAn, men det är viktigt att reflektera över de asynkrona mötets fördelar.

Fortsätt läsa ”Asynkrona möten”