Årsmötet 2021

Nu är årsmötet avklarat för denna gång! Liksom förra året så genomfördes mötet digitalt och asynkront via VoteIt. En annan likhet med förra årsmötet var att även denna gång så hade vi rekordhögt deltagande! Hela 37 (av 43) röstberättigade var med för att representera sin förening. Stort tack till alla som deltog!

Asynkrona möten

Funktionsrätt Stockholms län använder mötesformen asynkront möte för vårt årsmöte 2021. Ett asynkront möte är ett möte som pågår ”icke samtidigt”. Motsatsen är ett synkront möte, som sker i realtid och där alla närvarar samtidigt; vi diskuterar och argumenterar samtidigt. Vi påverkas också av varandra, av stämningen i lokalen, och då ställs krav på deltagarnaFortsätt läsa ”Asynkrona möten”

Stämma och extra årsmöte, 8 mars 2021

Den 8 mars höll Funktionsrätt Stockholms län årets första ordförandestämma, följt av ett extra årsmöte. Mötena skedde digitalt och många var på plats framför datorerna för att vara med i diskussioner och omröstningar.

Verksamhetsberättelsen 2019

Vårt årsmöte har ju skjutits upp till den 28 september  på grund av coronasituationen, men vi kan inte hålla oss längre! Beslut om vår verksamhetsberättelse för 2019 kommer att tas på årsmötet, men om du redan nu vill kika på vår redovisning av året som gått så hittar du den här: verksamhetsberättelsen 2019 Dagordning ochFortsätt läsa ”Verksamhetsberättelsen 2019”