Getingmidjans avstängning under sommaren

Järnvägsspår

Getingmidjan är järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Det är en sträcka på 2 km. Den ska nu moderniseras och bytas ut, för att järnvägen ska bli som ny. Bland annat förstärks broarnas grundläggning, brobanor byts ut och betongkonstruktioner i tunnlarna repareras. Det i sin tur innebär stora utmaningar för resenärer.

Upprustningen av Getingmidjan sker under somrarna 2018-2020, vilket innebär att sträckan stängs av under åtta veckor även i år. I år sker avstängningen från den 24 juni till och med den 18 augusti.

Tåg från södra Sverige vänder vid Stockholms södra eller Flemingsbergs station och resenärerna måste byta färdmedel och ta pendeltåg till Stockholm City, för att sedan eventuellt fortsätta norrut. Regionaltågen vänder i första hand i Flemingsberg och fjärrtågen i Stockholms södra. Bytesstation kommer att framgå på biljetten.

Tåg från norra Sverige kommer stanna på Stockholm Central som vanligt. Ska man åka vidare söderut med fjärr- eller regionaltåg behöver man åka pendeltåg mellan Stockholm City och Stockholms södra eller Flemingsberg station. Därifrån kan man sedan fortsätta söderut.

Trafikverket jobbar med att utbilda trafikvärdar och det kommer att finnas 10-20 personer per station hela tågdygnet, ca 200 personer totalt. En del av utbildningen behandlar tillgänglighet och vi har haft möjlighet att lämna synpunkter på till exempel bemötande, fungerande hissar och rulltrappor, väktare på plats som kan starta rulltrappor om de skulle sluta fungera, taxiplacering och ledsagning.

Mer information om Getingmidjan hittar du på Trafikverkets hemsida.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!