Inbjudan: Satsa på vår hälsa!

Blandade piller

Välkommen på vår paneldiskussion under Järvaveckan!

Personer med funktionsvariation och/eller personer som bor i socioekonomiskt mindre gynnsamma områden har en sämre självskattad hälsa än övriga befolkningen. Ett av Region Stockholms fyra folkhälsomål är en god, jämlik och jämställd hälsa, där de med sämst hälsa prioriteras. Trots satsningar i olika områden kvarstår problemen. Vad kan vi göra tillsammans för att förbättra hälsan hos grupperna? Funktionsrätt Stockholms län bjuder in till en paneldiskussion med kreativa lösningar och konkreta förslag!

Datum: torsdag 13 juni 2019
Tid: klockan 17.30 – 18.30
Plats: Seminarietält 1, Spånga idrottsplats, Solhems hagväg 2, Spånga. Det är gratis inträde på området under hela Järvaveckan. Hitta till Järvaveckan! 

I diskussionen deltar

Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län
Haibe Hussein, samordnare Transkulturellt centrum
Jamie Bolling, projektledare Disabled Refugees Welcome
Talla Alkurdi (s), oppositionsregionråd, Region Stockholm
Tobias Nässén (m), vård- och valfrihetsregionråd, Region Stockholm
Liz Gref, verksamhetschef Vårby vårdcentral

Moderator Anders Printz, kanslichef Vårdförbundet

Tillgänglighet på området

  • I år ska alla tält ha ramper.
  • Slinga finns i seminarietälten och vårt event den 13 juni kommer att teckentolkas.
  • Matplatser, foods-trucks och WC/RWC finns på området.
  • Det kommer att finnas tillgänglig parkering för den med tillstånd, men eftersom alla utställare delar på dessa p-platser rekommenderar vi samåkning!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!