Hjälp oss utvärdera årets Järvavecka!

Lennart och Annika omgivna av tält och besökare på Järvaveckan.
Lennart Håwestam och Annika Hässler, styrelsen.

Nu är Järvaveckan avslutad för den här gången och vi vill gärna ha hjälp att utvärdera! Hur har det fungerat för dig och din förening i tältet, i seminarietälten, på området i stort? Enkäten hittar du här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!