Hjälp oss utvärdera årets Järvavecka!

Lennart och Annika omgivna av tält och besökare på Järvaveckan.
Lennart Håwestam och Annika Hässler, styrelsen.

Nu är Järvaveckan avslutad för den här gången och vi vill gärna ha hjälp att utvärdera! Hur har det fungerat för dig och din förening i tältet, i seminarietälten, på området i stort? Enkäten hittar du här!