Vi revolutionerar digitaliseringen!

Det digitala genomsyrar lagen, som representeras av en domarklubba

Del 5: hur följs lagen?

Vi har bjudit in olika myndigheter för att ta reda på hur de arbetar rent praktiskt med den nya lagen. Hur följer de Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS) och hur kontrolleras det att lagen följs?

På plats under kvällen är DIGG, Post- och telestyrelsen, eHälsomyndigheten och Myndigheten för delaktighet.

Tid och plats

Torsdagen den 19 september, kl. 17.30-19.30. Fika från kl. 17.00.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!