Vi revolutionerar digitaliseringen!

En spotlight lyser upp en vägg med Funktionsrätts logga

Del 6: påverka politikerna!

Vi behöver er hjälp! Den 3 december, på den internationella funktionshinderdagen, planerar vi en temadag för politiker inom Region Stockholm. Vi vill ge dem en oförglömlig upplevelse med nya insikter om digital tillgänglighet! För att åstadkomma detta behöver vi er kompetens och insyn i alla olika funktionsvariationer. Hur kan just era funktionsvariationer gestaltas i praktiska övningar?

Den 17 oktober träffas vi för att ta fram idéer och kreativa lösningar. Om din förening redan har övningar så vill vi gärna testa dessa också.

Temat är ett spel: tanken är att göra våra frågor lätta att förstå och komma ihåg för beslutsfattarna. Innevånarna i Funklandia hotas av det onda otillgänglighetsmonstret. Vi behöver en superhjälte, som kan ta sig igenom rotvälskaträsket och över kognitionsklippan för att rädda Funklandia från dåliga digitala lösningar och krossa monstret! För med inspiration kan du läsa vår broschyr om digital tillgänglighet.

Tid och plats

Torsdagen den 17 oktober, kl. 17.30-19.30.
ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1.
Anmäl dig senast den 14 oktober!

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!