Digitalt möte, flera personer vinkar.

FKB testas på kollektivtrafik och Regional utveckling

Den 1 mars samlade Funktionsrätt Stockholms län engagerade förtroendevalda till en workshop. Denna gång var uppgiften att testa Funktionsrättskonsekvensbeskrivningen (FKB) för att användas på kollektivtrafik och i Regional utveckling i Region Stockholm. FKB handlar om mänskliga rättigheter och att tänka efter före när Region Stockholm planerar sin verksamhet, för att ta med funktionsrättsperspektivet i alla beslut.

Fortsätt läsa ”FKB testas på kollektivtrafik och Regional utveckling”
Flera personer i digitalt möte. De räcker upp sina händer som en vinkning.

Årets första FKB-workshop

Uppslutningen var stor på gårdagens workshop där vi gemensamt arbetade med att utforma och fylla vårt nya verktyg FKB – funktionsrättskonsekvensbeskrivning – med innehåll. En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i alla beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla!

Under denna första workshop började vi att diskutera hur FKB kan appliceras inom vården och kollektivtrafiken. Under våren kommer vi fortsätta med arbetet, så håll ögonen öppna efter inbjudan, som kommer snart, och boka redan nu in den 1 och 18 mars kl. 18-19!

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Välkommen till en kickoff för temaåret 2021!

2020 lanserade vi begreppet Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Nu är det dags att fylla det med innehåll och utforma detta verktyg.

En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i sina beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla!

Fortsätt läsa ”Välkommen till en kickoff för temaåret 2021!”