Berit och Johanna vid workshoppens resultattavla

Workshop om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Funktionsrätt Stockholms län arbetar just nu med att ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Tanken är att FKB ska vara ett verktyg som Region Stockholms tjänstepersoner och politiker använder när de ska fatta beslut. Vår utgångspunkt i detta arbete är mänskliga rättigheter, funktionsrättskonventionen och barnrättskonventionen. Vårt mål är att FKB ska få samma genomslag som MKB. Vi vill att beslutsfattare använder FKB för att identifiera, beskriva och analysera konsekvenserna för personer med funktionsvariationer innan besluten fattas. Genom att Region Stockholm använder FKB hjälper de sig själva genom att tänka efter före.

Fortsätt läsa ”Workshop om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning”
Christine Bylund

Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet”

Föreläsaren Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå universitet och undersöker i sin avhandling ”Anakrona livsvillkor – funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten” hur kulturella föreställningar om funktionalitet, sexualitet och familjeliv.

Fortsätt läsa ”Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet””

Workshop FKB, vad är det?

Under hösten arbetar Funktionsrätt Stockholms län med att ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det är ett verktyg som ska säkerställa att funktionsrättigheter inte kränks när Region Stockholms tjänstepersoner och politiker fattar beslut. Nu vi vill ha era synpunkter! Låt oss slå våra kloka huvuden ihop och brainstorma fram FKB tillsammans.

Fortsätt läsa ”Workshop FKB, vad är det?”

Normkritik med Anna Bergholtz

Anna Bergholtz
Anna Bergholtz

Under en timme fick Funktionsrätt Stockholms läns medlemmar åtnjuta en ögonöppnande föreläsning kring hur vi alla förhåller oss till och samskapar normer i olika kontexter. Det handlar om normer i samhället, i Sverige och i våra interna sammanhang som våra föreningar eller arbetsplatser.

Föreläsaren Anna Bergholtz är journalist, moderator och författare. Under sommaren 2020 har Anna jobbat på Funka på P1. Hon lever med en synnedsättning sedan tjugoårsåldern.

Fortsätt läsa ”Normkritik med Anna Bergholtz”

Vem är Anna Bergholtz?

Anna Bergholtz

14 september bjuder vi alla våra medlemmar på en föreläsning om normkritik med Anna Bergholtz som är journalisten och föreläsaren som brinner för mångfald och inkludering. I sommar har hon varit aktuell som programledare för Funk i P1. Anna har egen erfarenhet av att bryta funktionalitetsnormen som reumatiker och blind.

Vill du veta mer om Anna så kan du läsa hennes blogg eller lyssna på hennes podcast ”I mörkret med”. Det är Sveriges och troligen världens första podcast som görs i totalt mörker.