Webbtillgänglighetsdirektivet som verktyg

Susanna Laurin
Susanna Laurin, Funka, berättade om tillgänglighetsdirektivet.

Den 4 oktober var det dags för det första av Funktionsrätt Stockholms läns två informationsmöten om det nya webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 september. Susanna Laurin, vd och tillgänglighetsexpert på Funka, var inbjuden för att berätta om EU-direktivet, vilka som omfattas och hur klagomål ska hanteras.  Läs mer här!

Seminarium hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

2018-09-24.jpg
Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län.

Höstens första hälso- och sjukvårdsseminarium gick av stapeln den 24 september. Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att presentera hur Stockholms läns landsting ska arbeta långsiktigt med frågorna.  Läs mer här!

Tre perspektiv på tillgänglighet i Stockholms län

Matilda Rehn
Matilda Rehn, Regionplanerare RUFS 2050

Seminariet den 20 september bjöd på tre föreläsare med fokus på tillgänglighet i Stockholms län. Matilda Rehn, Regionplanerare på RUFS 2050, Max Johansson, doktorand i naturgeografi och har projektet Gröna allmänningar, samt Anders Andrae som anordnar tillgänglighetsanpassade turer i naturen för olika målgrupper.

Matilda Rehn inledde med att berätta om RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. RUFS kommer att utföras i olika etapper fram till år 2050. Visionen är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Syftet är att ta ett helhetsgrepp och få en hållbar utveckling och befolkningstillväxt i regionen. Befolkningen beräknas ha ökat till 3 388 000 personer år 2050.  Läs mer här!

Att sitta i samverkansråd: informations- och frågekväll

Flera uppsträckta händer, med frågetecken ovanförNu är nomineringsprocessen för våra samverkansråd i full fart! För dig som är intresserad av att vara med i något av råden håller vi nu en informations- och frågekväll den 17 september. Här får du veta mer om hur de olika råden fungerar och vad som förväntas av våra representanter. Det kommer även att finnas tid att ställa frågor och bekanta sig med våra handläggare. Välkommen!  Läs mer här!