Digitalt möte, flera personer vinkar.

FKB testas på kollektivtrafik och Regional utveckling

Den 1 mars samlade Funktionsrätt Stockholms län engagerade förtroendevalda till en workshop. Denna gång var uppgiften att testa Funktionsrättskonsekvensbeskrivningen (FKB) för att användas på kollektivtrafik och i Regional utveckling i Region Stockholm. FKB handlar om mänskliga rättigheter och att tänka efter före när Region Stockholm planerar sin verksamhet, för att ta med funktionsrättsperspektivet i alla beslut.

Fortsätt läsa ”FKB testas på kollektivtrafik och Regional utveckling”
Flera personer i digitalt möte. De räcker upp sina händer som en vinkning.

Årets första FKB-workshop

Uppslutningen var stor på gårdagens workshop där vi gemensamt arbetade med att utforma och fylla vårt nya verktyg FKB – funktionsrättskonsekvensbeskrivning – med innehåll. En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i alla beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla!

Under denna första workshop började vi att diskutera hur FKB kan appliceras inom vården och kollektivtrafiken. Under våren kommer vi fortsätta med arbetet, så håll ögonen öppna efter inbjudan, som kommer snart, och boka redan nu in den 1 och 18 mars kl. 18-19!

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Välkommen till en kickoff för temaåret 2021!

2020 lanserade vi begreppet Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Nu är det dags att fylla det med innehåll och utforma detta verktyg.

En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i sina beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla!

Fortsätt läsa ”Välkommen till en kickoff för temaåret 2021!”
Berit och Johanna vid workshoppens resultattavla

Workshop om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Funktionsrätt Stockholms län arbetar just nu med att ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Tanken är att FKB ska vara ett verktyg som Region Stockholms tjänstepersoner och politiker använder när de ska fatta beslut. Vår utgångspunkt i detta arbete är mänskliga rättigheter, funktionsrättskonventionen och barnrättskonventionen. Vårt mål är att FKB ska få samma genomslag som MKB. Vi vill att beslutsfattare använder FKB för att identifiera, beskriva och analysera konsekvenserna för personer med funktionsvariationer innan besluten fattas. Genom att Region Stockholm använder FKB hjälper de sig själva genom att tänka efter före.

Fortsätt läsa ”Workshop om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning”
Christine Bylund

Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet”

Föreläsaren Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå universitet och undersöker i sin avhandling ”Anakrona livsvillkor – funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten” hur kulturella föreställningar om funktionalitet, sexualitet och familjeliv.

Fortsätt läsa ”Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet””