Christine Bylund

Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet”

Föreläsaren Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå universitet och undersöker i sin avhandling ”Anakrona livsvillkor – funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten” hur kulturella föreställningar om funktionalitet, sexualitet och familjeliv.

Fortsätt läsa ”Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet””

Normkritik med Anna Bergholtz

Anna Bergholtz
Anna Bergholtz

Under en timme fick Funktionsrätt Stockholms läns medlemmar åtnjuta en ögonöppnande föreläsning kring hur vi alla förhåller oss till och samskapar normer i olika kontexter. Det handlar om normer i samhället, i Sverige och i våra interna sammanhang som våra föreningar eller arbetsplatser.

Föreläsaren Anna Bergholtz är journalist, moderator och författare. Under sommaren 2020 har Anna jobbat på Funka på P1. Hon lever med en synnedsättning sedan tjugoårsåldern.

Fortsätt läsa ”Normkritik med Anna Bergholtz”