Debattartikel om arbetslivsinriktade stöd

“De arbetslivsinriktade stöden måste reformeras! När Arbetsförmedlingen nu görs om måste stödinsatser utformas som verkligen leder till jobb för våra medlemmar.”

Så skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med en lång rad andra funktionsrättsförbund i en debattartikel i tidningen Arbetet. Läs hela artikeln här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!