Påminnelse om nomineringar!

Nu på onsdag (16/10) är sista dagen för att nominera till följande grupper:

  • Samverkansrådet med Regionstyrelsen, två platser.
  • Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga, en plats.
  • Patientföreträdare i Stockholms läns läkemedelskommitté, två platser.

Mer info om nomineringarna.