Påminnelse om nomineringar!

Nu på onsdag (16/10) är sista dagen för att nominera till följande grupper:

  • Samverkansrådet med Regionstyrelsen, två platser.
  • Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga, en plats.
  • Patientföreträdare i Stockholms läns läkemedelskommitté, två platser.

Mer info om nomineringarna.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!