Tips: enkät om pendeltåg

Tre studenter från Uppsala Universitet driver ett projekt som syftar till att undersöka problematiken kring rullstolsburna personer vid kommunal transport. Syftet är att utforma interaktiva produkter/system som kan vara till hjälp för dessa individer. I det här fallet avser projektet specifikt interaktionen med pendeltåg. Vi behöver komma i kontakt med lämpliga personer (via enkäten) för undersöka deras upplevelse, självklart under samtycke och anonymitet.

Fyll i enkäten här!