Fyllnadsval och val av patientföreträdare

På ordförandestämman 25 november håller vi fyllnadsval för de ledamöter som avgått under året. Funktionsrätt Stockholms län har även fått en förfrågan från Stockholms läns läkemedelskommitté om patientrepresentanter. Vi uppmanar medlemsföreningarna att nominera till följande:

  • Samverkansrådet med Regionstyrelsen, två platser.
  • Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga, en plats.
  • Patientföreträdare i Stockholms läns läkemedelskommitté, två platser.

Frågor om samverkansrådet, referensgruppen och/eller läkemedelskommittén, gruppernas arbete, vilka kompetenser som behövs, etc. besvaras av handläggare Karin Aronsson, telefon 072-523 25 03.

För att kunna behandla nomineringarna behöver vi följande information:

  • nominerande förening (måste vara en medlemsförening),
  • kontaktinformation till nominerande förening (kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer),
  • vilken grupp personen nomineras till,
  • information om personen som nomineras (namn, telefonnummer, e-postadress, samt en kort beskrivning om varför personen nomineras.

Nomineringarna behöver vi ha senast den 16 oktober!

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!