Garanti för tillgänglighet i lokaltrafiken

Rulltrappor vid Rådhusets tunnelbanestation

Känner du till SL:s tillgänglighetsgaranti? Om du stöter på problem med bristande tillgänglighet i SL-trafiken kan du använda SL:s tillgänglighetsnummer 020-120 20 22 för att få hjälp att fullfölja din resa. Detta gäller till exempel när en stations hissar eller rulltrappor inte fungerar.

Läs SL:s tillgänglighetsgaranti

Läs artikel om garantin på Stockholmdirekt.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!